Обробка і рекомендації - KronoCompact

Обробка і рекомендації - KronoCompact на сайте Декоративные отделочные материалы - Plastics

Завдяки фізичній, механічнійї та хімічній стійкості компакт-ламінату матеріал KronoCompact можна застосовувати в різних приміщеннях.

Плити компакт-ламінату обробляються як і тверді породи дерева або ламіновані плити ДСП. Для обробки слід використати стандартні засоби для обробки дерева з покритими твердим металом робочими поверхнями, за великих об'ємів обробки слід використати пили з алмазним покриттям. Плити можна: різати; фрезерувати; свердлити. Слід уникати перегрівання поверхонь оброблювальних інструментів під час різання, фрезерування або свердління. Для обробки компакт-ламінату використовують такі інструменти: ручна дрібнозубчаста пила для одинарних розрізів; кнаббер  для криволінійних розрізів; електричний лобзик; настільна циркулярна пилка (або кругла пилка), кромкофугувальна пилка, циркулярна пилка (або кругла пилка) для тонкого пропилювання. Різання плити слід розпочинати з декоративного боку. Після різання гострі краї мають бути відшліфовані за допомогою наждачного паперу. Окрайок обробляється вручну
чи

Попереднє замовлення:

Заповніть форму нижче *, і наш менеджер зв'яжеться з вами для підтвердження та уточнення замовлення.

* Поля обов'язкові для заповнення

Плити компакт-ламінату обробляються як і тверді породи дерева або ламіновані плити ДСП. Для обробки слід використати стандартні засоби для обробки дерева з покритими твердим металом робочими поверхнями, за великих об'ємів обробки слід використати пили з алмазним покриттям. Плити можна:

 • різати;
 • фрезерувати;
 • свердлити.

Слід уникати перегрівання поверхонь оброблювальних інструментів під час різання, фрезерування або свердління.

Для обробки компакт-ламінату використовують такі інструменти:

 • ручна дрібнозубчаста пила для одинарних розрізів;
 • кнаббер  для криволінійних розрізів;
 • електричний лобзик;
 • настільна циркулярна пилка (або кругла пилка), кромкофугувальна пилка, циркулярна пилка (або кругла пилка) для тонкого пропилювання.

Різання плити слід розпочинати з декоративного боку. Після різання гострі краї мають бути відшліфовані за допомогою наждачного паперу.

Окрайок обробляється вручну або на устаткуванні:

 •  за обробки окрайка вручну використовується напилок, рубанок, наждачний папір;
 •  для обробки окрайка ручними електроінструментами — ручні металеві твердосплавні фрези;
 •  за обробки великого об'єму робіт використовуються різці з алмазним покриттям.

Кути внутрішніх пазів і вирізів повинні бути закруглені. Внутрішній радіус має бути максимально великим (мін. 5 мм).

Гострі кути небажані для матеріалу й під час натягнення призводять до утворення розривів. Якщо наявність гострих кутів — конструкційна необхідність, то вони можуть бути отримані шляхом склеювання панелей одна з одною.

Для склеювання плит KronoCompact між собою використовуються клеї з хорошою міцністю схоплювання і стійкістю до температури та вологості.

Для склеювання KronoCompact підходять:

 • дисперсні клеї;
 • склеювальні речовини на основі поліконденсаційної смоли;
 • контактні склеювальні речовини (наприклад, на основі поліхлоропрену);
 • реактивні склеювальні речовини (епоксидні, ненасичені поліефірні, поліуретанові клеї);
 • заплавляючі склеювальні речовини для обклеювання окрайків, на основі EVA, поліаміду або поліуретану.

Kronospan HPL — виробник плит KronoCompact — рекомендує використати клеї виробників Soudal і Sika.

Плити можна кріпити гвинтами або саморізами. Отвори для болтів мають бути мінімум на 0,5 мм більші, ніж діаметр болтів. Загвинчувані шурупи не повинні торкатися окрайка, навколо шурупа має бути проміжок.

Для свердління компакт-ламінату використовуються свердлильні та оброблювальні верстати.

Свердла використовуються:

 • ступінчасті свердла або свердла з вибором;
 • свердла для пластмас для свердління наскрізних отворів;
 • свердла з твердих сплавів;
 • виборні або комбіновані свердла для свердління отворів з великим діаметром (наприклад, для дверних петель).

 

Плиты компакт ламината обрабатываются как твердое дерево или ламинированные плиты ДСП. Для обработки следует использовать стандартные приспособления по обработке дерева с рабочими поверхностями, покрытыми твердым металлом, при больших объемах работ следует использовать пилы с алмазным покрытием. Плиты можно:

 • резать
 • фрезеровать
 • сверлить

 

Следует избегать перегревания поверхностей обрабатывающих инструментов во время резки, фрезерования или сверления.

 

Для порезки компакт ламината используют следующие инструменты:

- ручная мелкозубчатая пила для одинарных разрезов

- кнаббер  для криволинейных разрезов

- электрический лобзик

-  настольная  циркулярная пила, кромкофуговальная пила,  круглопильная пила длятонкого пропила.

 

Резку плиты следует начинать с декоративной стороны. После порезки острые края должны быть отшлифованы с помощью наждачной бумаги.

 

Кромка обрабатывается вручную или на оборудовании:

  - при обработкае кромки вручную используется напильник, рубанок, наждачная бум ага,

  - для обработка кромки ручными машинами - ручные твердометаллические фрезы,

   - при обработке большого объема работ используются резцы с алмазным покрытием.

 

Углы внутренних пазов и вырезов должны быть скруглены. Внутренний радиус должен быть максимально большой (мин 5 мм).

Острые углы нежелательны для материала и при натяжении приводят к образованию разрывов. Если наличие острых углов – конструкционная необходимость, они могут быть получены путем склеивания панелей друг с другом. 

 

 

Для склеивания плит KronoCompactмежду собой используются клея хорошей прочностью схватывания и устойчивостью к температуре и влажности.

 

Для склеивания KronoCompact подходят:

- дисперсные клея,

- Клеящие вещества на основеполиконденсационной смолы,

- Контактные клеящие вещества (напр. на основе полихлороплена)

- Реактивные клеящие вещества (эпоксидные, ненасыщенныеполиэфирные,полиуретановые клеи)

- Плавящееся клеящее веществодля оклеивания кромок, на основе EVA, полиамида илиполиуретана.   

 

KronospanHPL- производитель плит KronoCompact рекомендует использовать клея производителей Soudalи Sika.

 

Плиты можно крепить винтами или саморезами. Отверстия для болтов должны быть минимум на 0,5мм больше, чем диаметр болтов. Завинчиваемые шурупы не должны касаться кромки, вокруг шурупа должен быть зазор.

 

 

 

Для сверления компакт ламината используются сверлильные и обрабатывающие станки.

 

Сверла используются:

- Ступенчатые сверла или сверла с выбиранием,

- Сверла для пластмасс для сверления сквозных отверстий

Плиты компакт ламината обрабатываются как твердое дерево или ламинированные плиты ДСП. Для обработки следует использовать стандартные приспособления по обработке дерева с рабочими поверхностями, покрытыми твердым металлом, при больших объемах работ следует использовать пилы с алмазным покрытием. Плиты можно:

 • резать
 • фрезеровать
 • сверлить

 

Следует избегать перегревания поверхностей обрабатывающих инструментов во время резки, фрезерования или сверления.

 

Для порезки компакт ламината используют следующие инструменты:

- ручная мелкозубчатая пила для одинарных разрезов

- кнаббер  для криволинейных разрезов

- электрический лобзик

-  настольная  циркулярная пила, кромкофуговальная пила,  круглопильная пила для тонкого пропила.

 

Резку плиты следует начинать с декоративной стороны. После порезки острые края должны быть отшлифованы с помощью наждачной бумаги.

 

Кромка обрабатывается вручную или на оборудовании:

  - при обработкае кромки вручную используется напильник, рубанок, наждачная бум ага,

  - для обработка кромки ручными машинами - ручные твердометаллические фрезы,

   - при обработке большого объема работ используются резцы с алмазным покрытием.

 

Углы внутренних пазов и вырезов должны быть скруглены. Внутренний радиус должен быть максимально большой (мин 5 мм).

Острые углы нежелательны для материала и при натяжении приводят к образованию разрывов. Если наличие острых углов – конструкционная необходимость, они могут быть получены путем склеивания панелей друг с другом.

 

 

 

Для склеивания плит KronoCompact между собой используются клея хорошей прочностью схватывания и устойчивостью к температуре и влажности.

 

Для склеивания KronoCompact подходят:

- дисперсные клея,

- Клеящие вещества на основе поликонденсационной смолы,

- Контактные клеящие вещества (напр. на основе полихлороплена)

- Реактивные клеящие вещества (эпоксидные, ненасыщенные полиэфирные,полиуретановые клеи)

- Плавящееся клеящее вещество для оклеивания кромок, на основе EVA, полиамида или полиуретана.   

 

Kronospan HPL - производитель плит KronoCompact рекомендует использовать клея производителей Soudal и Sika.

 

Плиты можно крепить винтами или саморезами. Отверстия для болтов должны быть минимум на 0,5мм больше, чем диаметр болтов. Завинчиваемые шурупы не должны касаться кромки, вокруг шурупа должен быть зазор.

 

 

 

 

Для сверления компакт ламината используются сверлильные и обрабатывающие станки.

 

Сверла используются:

- Ступенчатые сверла или сверла с выбиранием,

- Сверла для пластмасс для сверления сквозных отверстий,

- Сверла из твердых сплавов,

- Выемочные или комбинированные сверла для сверления отверстий с большим    диаметром (например для дверных петель).

 

 

,

- Сверла из твердых сплавов,

- Выемочные или комбинированные сверла для сверления отверстий с большим    диаметром (например для дверных петель).

 

 

Підпишіться на розсилку новин Пластікс і отримуйте спеціальні пропозиції, новини та запрошення на події ринку!

Поки не цікаво
dom

ПРОДУКТИ