INTERNATIONAL
«Пластікс-Україна» - великий дистрибʼютор матеріалів для сучасної рекламної індустрії, цифрового друку, декоративного оформлення фасадів та інтерʼєрів, промисловості, будівництва та упаковки «Пластікс-Україна» - великий дистрибʼютор матеріалів для сучасної рекламної індустрії
International

Головний офіс у Києві

вул. Полярна, 20-B, Київ, 04201, Україна

Полімерні матеріали від Plastics Україна - фото Map4
Каталог продукції
Київська обл.
Київська обл.
Оплатити рахунок

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною, публічною пропозицією ТОВ «ПЛАСТІКС-УКРАЇНА» (далі - Продавець) укласти Договір купівлі-продажу товарів, далі за текстом – Договір, представленого на сайті https://plastics.ua/ (далі – Сайт).

Даний договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, договір є публічним, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.  

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови викладені в цьому договорі при використанні, листуванні,  оформлені замовлення, оплаті товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення, залишенні відгуків  та усіх інших умов договору.

Договір вважається укладеним та вступає в дію з моменту здійснення Користувачем Акцепту та приєднання Користувача до Правил користування Сайтом, та діє протягом всього строку дії правовідносин між Сторонами. Момент Акцепту цієї Публічної оферти, вважається моментом укладання цього електронного договору. Договір, укладений за допомогою Акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію»  і є   письмовою формою правочину, що фіксує дії й відносини сторін у процесі, укладання й здійснення електронних угод.

1. Визначення термінів

1.1. Публічний договір (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Власник сайту /Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАСТІКС-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 245987464), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна,  м. Київ, вул. Полярна, буд. 20-в.

1.3. Покупець/ Користувач - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, юридична особа або фізична особа-підприємець, що шляхом отримання інформації від Продавця розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на Сайті Продавця. 

1.4. База Персональних даних – сукупність упорядкованих в електронній формі відомостей, які ідентифікують Користувача, а також, зберігаються та опрацьовуються відповідним програмним забезпеченням. Користуючись Сайтом Покупець/Користувач надає свою безумовну згоду Продавцю на зберігання/обробку персональних даних. 

1.5. Сайт  - інформаційний ресурс ТОВ «ПЛАСТІКС-УКРАЇНА», розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://plastics.ua/, що складається з сукупності  програмних засобів і інформаційного наповнення, які забезпечують користувачам доступ до інформаційного поля, через який Товариство з обмеженою відповідальністю надає інформацію про товар, пропонує до продажу певний перелік Товарів, умови доставки, оплати, гарантійний термін, відгуки та інше. Сайт є торгівельною площадкою.  

1.6. Товар(-и) - продукція, з переліку, наведеному на Сайті, яку Продавець пропонує до продажу Покупцям.

1.7. Акцепт оферти – повна і беззастережна згода  Користувача на прийняття умов Оферти. 

1.8. Особистий кабінет – це елемент інтерфейсу сайту, інструмент, який допомагає автоматизувати взаємодію Користувача та Власника сайту/Продавця. Завдяки особистому кабінету відбувається автоматизація процесів, впроваджуються маркетингові пропозиції, підвищуються продажі, Користувач може відстежувати свої покупки, отримувати індивідуальні умови та інші переваги.

1.9. Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів, шляхом самостійного заповнення/внесення Товарів Продавця до відповідної форми на сайті Продавця,  або замовлення у менеджера Продавця шляхом телефонного зв’язку або безпосередньо у офісі продавця. 

1.10. Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу, укладений шляхом акцепту Покупцем умов даної Оферти.

1.11. Закон України «Про Захист персональних даних» - Закон України  «Про Захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р. з усіма змінами та доповненнями.

1.12. Cookie - це невеликі фрагменти даних (текстові файли), які надсилаються у ваш браузер із веб-сервера і зберігаються на вашому пристрої, щоб Cайт Продавця міг розпізнати ваш пристрій. Існує два типи файлів cookie, постійні та тимчасові (або "сеансові") файли cookie. Постійні файли cookie зберігаються як файли на вашому комп'ютері або на мобільному пристрої протягом тривалого періоду часу. Сеансові файли cookie тимчасово розміщуються на вашому комп'ютері під час відвідування нашого веб-сайту, але видаляються після вимкнення сторінки. Якщо ви не бажаєте приймати файли cookie, ви можете налаштувати параметри безпеки своїх веб-браузерів,

1.13. Пункт видачі товарів –пункт самовивозу, де Продавець видає замовлений та оплачений Покупцем Товар/Товари, адреса якого повідомляється Покупцеві при погодженні замовлення.  

1.14. Пункт  повернення/обміну товарів – пункт самовивозу, де Продавець здійснював видачу замовленого та оплаченого Покупцем Товару/Товарів, в якому Покупець може здійснити повернення такого Товару/Товарів у час  та строків, визначених цим Договором та чинним законодавством України. За умови доставки перевізником, кур`єром або будь-яким іншим чином, пункт повернення товару погоджується з Покупцем при його  оформленні його повернення.  

1.15. Доставка до місця призначення – доставка замовленого та оплаченого Покупцем Товару може здійснюватися як транспортним засобом Продавця так і  через кур’єрські служби доставки або у інший спосіб на умовах визначених на сайті у розділі «ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА».

1.16. Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення.

1.17. Відгуки – інформаційні текстові матеріали (коментарі) Користувача/Покупця а також персональні будь-які дані Користувача/Покупця, розміщені ним самостійно, у відповідній формі, призначеній для залишення відгуків на Сайті. Користувач/Покупець розуміє та погоджується, що інформація, яка є Відгуком, може бути доступною для будь-яких третіх осіб з моменту залишення Відгуку, і Власник  Сайту не несе відповідальності за дії, вчинені третіми особами із Відгуком Користувача/Продавця (їх публікація, оприлюднення, демонстрація, тощо).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що представлені на Сайті, у тому числі:

  • добровільний вибір Покупцем товарів;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення;
  • обрання додаткових послуг (обробка і доставка)  на умовах цього Договору;
  • оплата замовлення, оформленого на сайті;

2.3. Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата прийняття акцепту.

Повною та безумовною відповіддю про прийняття пропозиції Публічної оферти, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається хоча б один з таких фактів:

  • використання Користувачем Сайту;
  • авторизація Користувачем на сайті особистого кабінету та внесення особистих даних;
  • здійснення Користувачем підтвердження Внесених даних у запропонованих формах, підтвердження на прийняття Договору оферти та Правил користування сайтом;
  • інша форма, що ідентифікує Користувача.

2.4. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), Користувач підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання договорів, рахунків, видаткових накладних, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. Надання такої інформації буде вважатися  інформацією, що надана,  з письмового дозволу її власника.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Продавцем на Сайті, у вільному доступі для Покупця, розміщується перелік Товарів з визначенням технічних характеристик та цін на Товари.

3.2. Для оформлення  Замовлення на сайті Користувач повинен авторизуватися на сайті, шляхом реєстрації/авторизації «Особистого кабінету», при реєстрації Особистого кабінету Користувач/Покупець зобов’язується внести достовірну та точну інформацію про себе і про свої контакти, для виконання Продавцем/Власником сайту своїх зобов’язань перед Покупцем/Користувачем належним чином.

3.3. Реєстрація/авторизація Користувачем/Покупцем відбувається шляхом надсилання Користувачу/Покупцю підтвердження у вигляді електронного повідомлення на електронну адресу, яку було внесено Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.

3.4. Після авторизації в Особистому кабінеті Користувач/Покупець, може здійснювати замовлення товару, шляхом заповнення  форми замовлення, в якій обирає Товар(-ри), на кого оформлює замовлення,  бажаний спосіб комунікації, спосіб доставки, оплати та інші.  Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як                 обов’язкові (*).  

Замовлення може бути оформлено Покупцем у будь-який час (24/7), час опрацювання та виконання замовлення здійснюється у робочий час та залежить від завантаженості відділів продажу та логістики, замовлення оформлене не у робочий час може бути відкориговане Продавцем за ціною.

Користувач/Покупець може оформити замовлення в тому числі за телефонами зазначеними на сайті, час приймання замовлень за телефоном: з 9:00 до 18:00  у робочі дні (понеділок-п’ятниця).

3.3. Замовлення вважається підтвердженим та прийнятим до виконання лише  після того як менеджер підтвердить Покупцю його замовлення. Менеджер уточнює деталі замовлення та погоджує з Покупцем  умови оплати, доставки.

У випадку відсутності товару на складі менеджер  зобов’язаний повідомити про це Покупця протягом 3- х робочих днів від дати замовлення, а у випадку неможливості зв’язатися із Покупцем протягом 3-х робочих днів замовлення анулюється.

Якщо при уточнені замовлення виникне необхідність змін та/або доповнення вже наявного замовлення, Продавець при уточненні замовлення з Покупцем, має право здійснити зміни/доповнення замовлення. При цьому уточнення Покупця вважаються згодою на зміну.

Після узгодження замовлення, Продавцем Покупцеві надсилається повідомлення про підтвердження замовлення на зазначені при оформлені замовлення контактні данні можливими  каналами комунікації. Продавець не відповідає за ненадходження підтвердження у випадку помилкових/недостовірних реквізитів, що зазначаються Користувачем.

3.5. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь товар або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку.

3.6. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом  направлення йому повідомлення можливими  каналами комунікації за контактними даними, які Покупець зазначає при оформлені Замовлення.

3.7. Замовлення Покупця  може виконуватись Продавцем частинами.

3.8. Покупцю повідомляється орієнтовний час, коли замовлений товар, буде доступний на пункті видачі товарів або терміни  доставки кур’єрськими службами.

3.9. Покупець може скасувати своє Замовлення, до моменту здійснення оплати, шляхом звернення за телефонами зазначеними на сайті.

3.10. У випадку ненадходження оплати за Замовлений товар протягом 2-х банківських днів, Продавець залишає за собою право скасувати  замовлення.

4. ЦІНА, РОЗРАХУНОК ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Ціни на Товари та послуги, вказані на сайті, встановлюються  Продавцем самостійно.  Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті  визначаються в національній валюті України, у гривнях, з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

4.3. Покупець сплачує Продавцю вартість замовлених Товарів шляхом внесення попередньої оплати згідно з цінами погодженими в Замовленні.  

4.4 Вартість Товару не включає в себе вартість додаткових послуг. Вартість додаткових послуг Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його поточний рахунок.

4.6. При не отриманні грошових коштів за замовлений товар, протягом 2-х банківських днів Продавець залишає за собою право скасувати  замовлення.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Сайті  в розділі «Оплата і Доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника Продавця/служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом, в товарному чеку та/або в видатковій накладній та/або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.10. Право власності, ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті отримання  Товару. При самостійному отриманні Товару від Продавця в місцях видачі, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.  Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент:

-підписання Покупцем видаткової накладної та фактичне прийняття товару, або

-підписання документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення.

 4.11. Покупець зобов’язується отримати Товар у Продавця протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів від дати повідомлення, що товар готовий до відвантаження будь-яким способом комунікації.  У разі, якщо Покупець з будь-яких причин не забирає Замовлений Товар/-ри протягом 14(чотирнадцяти) календарних днів, з дати направлення Продавцем повідомлення про готовність товару до відвантаження, можливими засобами комунікації, за контактними даними визначеними при замовлені товару, на 15(п’ятнадцятий) календарний день Замовлення, на власний розсуд Продавця, замовлення може бути анульоване або до нього може бути застосоване платне Зберігання за тарифами визначеними Продавцем.  

У Випадку анулювання Замовлення сплачені Покупцем кошти  за таке Замовлення депонуються до моменту письмового звернення Покупця з заявою, щодо повернення сплачених коштів або оформлення іншого замовлення.  

Повернення сплачених коштів або замовлення іншого товару здійснюється, з вирахуванням понесених Продавцем додаткових витрат на поточний рахунок Покупця визначений в заяві на повернення коштів, в строк до 30(тридцяти) календарних днів від дати надходження заяви.

Заява складається у довільному форматі та надсилається на електрону пошту відповідальному менеджеру, зазначеному у замовлені.

В заяві на повернення коштів, обов’язково повинно бути зазначено:

- ПОВНА НАЗВА (ПІБ), індивідуальний податковий номер Платника;

- банківські реквізити;

- номер , дата  та сума замовлення;

- до заяви додається  підтвердження здійснення оплати.

У випадку платного Зберігання товар відвантажується тільки за умови сплати послуг за зберігання товару, відповідно до тарифів Продавця.

4.12. Разом із Товаром Покупцеві надаються такі документи:

-видаткова накладна;

- за запитом Покупця може бути надано Сертифікат якості на товар (за його обов’язковою Сертифікаціє),  Технічні рекомендації виробника щодо зберігання, використання, обробки, перевезення, монтажу  та тощо.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися з Правилами користування сайтом та Публічним Договором Оферти.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

5.4. Покупець має право:

- користуватися сервісом Сайту, купувати/замовляти товари, дотримуючись порядку, та правил визначених  а Правилах користування сайтом;

-  відслідковувати хід виконання замовлення за укладеним Договором купівлі-продажу.

- вимагати від Продавця  належним чином взятих зобов’язань.

- звертатися до Продавця, щодо надання додаткової інформації про Товар, про способи і порядок доставки, оплати, та тощо;

- вимагати виконання гарантійних зобов’язань;

- відмовитися від Замовлення Товару, інформуючи про це Продавця на умовах визначених у цьому Договорі;

- на обмін / повернення товару згідно діючого законодавства України,  ознайомившись з правилами повернення/обміну  товару.

6. ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

6.1. Покупець має право відмовитись від отримання Товарів у випадку його неналежної якості.

6.2. Покупець має право повернути Продавцю придбані Товари, відповідно до норм чинного законодавства України. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю шляхом банківського переказу на поточний рахунок Покупця, в строк до 30(тридцяти) календарних днів від дня отримання Заяви на повернення коштів.

6.3. Повернення Товарів здійснюється Покупцем Продавцю в погодженому з менеджером  пункті видачі Товарів.

6.4.  Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні придбаних Товарів, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів  (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів) та/або умови цього Договору.

6.6. При  поверненні придбаних Товарів, Покупець зобов’язаний надати Продавцю такий Товар та розрахунковий документ, що підтверджує його придбання.

 6.7. У разі повернення товарів, за які відбувся розрахунок, Покупець повинен заповнити заяву на повернення товару, додати документ про оплату та повернути товар за погодженою з менеджером адресою. Після отримання товару Продавцем,  кошти будуть повернути Покупцю за вказаними в заяві реквізитами, в строк визначений законодавством України.

6.7.   Покупець має право відмовитись від отримання Товарів в повному обсязі за умови його неналежної якості.

6.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів» та Цивільним кодексом України. При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.11. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування, зберігання, монтажу, переміщення, перевезення Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.12. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості  або обміняти його, якщо цей товар має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація, порізка та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на сайті Продавця.

6.13. Повернення товару  належної якості, здійснюється за рахунок Покупця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання, переміщення, транспортування Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець не несе відповідальності за відсутність у Продавця технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7.5. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Покупця і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець передбачати можливість таких збитків чи ні; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати за виконання Замовлення.

7.6. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі невиконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем в рамках Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Продавцем відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання.

8.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який час на свій власний розсуд. У разі внесення змін Продавцем в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті. 

8.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтями 633, 634 Главою 54 Цивільного Кодексу України).

8.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.

8.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі "Терміни" Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

8.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або факсом та/або цінним листом з повідомленням про вручення.

8.7. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем і Покупцем. Продавець не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені Продавця і Покупця.

8.8. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.