Комплаєнс

Комплаєнс – це відповідність комплексу норм, правил та цінностей, які визначають параметри ведення прозорого й ефективного бізнесу, регулюють корпоративні відносини між співробітниками Компанії, визначають правила поведінки з третіми особами – постачальниками, клієнтами, контрагентами та іншими учасниками бізнес-процесів, представниками державних органів влади і самоврядування, благодійними організаціями та партнерами низки проектів, які підтримує компанія «Пластікс-Україна» в рамках соціальної відповідальності бізнесу.

Комплаєнс-систему Компанії встановлюють: Антикорупційна програма, Кодекс корпоративної етики, комплаєнс-політики, тобто документи розроблені на основі законів України, кращих міжнародних практик, рекомендацій Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу UNIC, а також власного багаторічного досвіту побудови чесного і успішного бізнесу на українському ринку.

Від початку свого існування ТОВ «Пластікс-Україна» дотримується антикорупційних стандартів і процедур встановлених чинним законодавством України задля протидії будь-яким проявам корупції в роботі Компанії. Комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарчої діяльності та соціальної активності визначає Антикорупційна програма, яка є обов'язковою для виконання усіма працівниками Компанії та застосовується також у відносинах с клієнтами та партнерами.

Антикорупційна програма

Основні корпоративні принципи і правила ділової поведінки, права й обов’язки кожного працівника Компанії на рівні внутрішніх службових взаємовідносин, а також в рамках зовнішніх ділових контактів з іншими учасниками ринку визначає Кодекс корпоративної етики. В Кодексі зокрема представлене бачення місії Компанії, пояснюються цінності «Пластікс-Україна», вказані методи побудові ділової репутації.

Кодекс корпоративної етики

Розуміючи приналежність до Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу UNIC як зобов’язання до сталого підвищення стандартів ведення власного бізнесу, створення і гарантування рівних умов для професійного й особистого розвитку співробітників та служіння своїм прикладом для поширювання простору чесного підприємництва на українському ринку, Компанія діє згідно прийнятих комплаєнс-політик, які стосуються ключових сфер ділової та соціальної активності ТОВ «Пластікс-Україна». 

Посилання на комплаєнс-політики

Кожен співробітник Компанії, а також інша зацікавлена особа мають право повідомити на Гарячу Лінію Комплаєнс про виникнення ситуацій або явищ, які можуть викликати стурбованість чи сумніви з приводу відповідності бізнес-процесів або поведінки їх учасників до положень Антикорупційної програми, Кодексу корпоративної етики та комплаєнс-політик Компанії.

Гаряча Лінія Комплаєнс

Тел.: +38 067 653 78 01
E-mail:
compliance@plastics.ua

Обробка повідомлень, що надходять на канали Гарячої Лінії Комплаєнс, виконується Уповноваженим з антикорупційної діяльності (Компнаєнс-офицером). Конфіденційність відправників гарантується положеннями Антикорупційної програми та комплаєнс-політиками Компанії.

Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

З яких питань слід звертатися на Гарячу Лінію Комплаєнс:

- конфлікт інтересів

- прояви корупції

- порушення правил комплаєнсу

Хто може звертатися на Гарячу Лінію Комплаєнс:

- працівники Компанії

- уповноважені представники Компанії

- партнери клієнти, партнери та інші учасники бізнесової та соціальної діяльності Компанії

Як залишити повідомлення:

- зателефонувати на номер: +38 067 653 78 01

- відправити електронне повідомлення на адресу: compliance@plastics.ua

- зустрітися з Уповноваженим з антикорупційної діяльності (Комплаєнс-офіцером)

ПРОДУКТИ